Alles over de overkoepelende renovatiepremie

de overkoepelende renovatiepremie

Alles over de overkoepelende renovatiepremie

Gepubliceerd op 22/03/21

Een nieuwe woning gekocht die je wil renoveren of verbouwen? Sinds februari 2019 is er een overkoepelende renovatiepremie in het leven geroepen om de afzonderlijke premies per categorie te vervangen. Hoe je die aanvraagt, wat de voorwaarden zijn en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt? Onze expert van de dienst wonen lijst het voor je op. 

 

Voor wie is een renovatiepremie?

voor wie is een renovatiepremie

“Elke bewoner van een eigendom of houder van een ander zakelijk recht, zoals bijvoorbeeld erfpacht, eigendomsrecht of vruchtgebruik, kan twee keer per tien jaar een overkoepelende renovatiepremie aanvragen voor een woning ouder dan dertig jaar op het moment van de aanvraag. Ook verhuurders die voor minstens negen jaar een eigendom verhuren aan een sociaal verhuurkantoor kunnen hiervoor tegemoetkomingen aanvragen. Elke categorie van werken – ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk en technische installatie – kan slecht één keer worden aangevraagd per huishouden per tien jaar. Nieuwe bewoners kunnen wel voor een categorie waarvoor al eerder premies werden toegekend aan de vorige eigenaar een nieuwe aanvraag indienen. Wie binnen de termijn van tien jaar al een renovatiepremie heeft ontvangen voor een andere woning, komt niet in aanmerking voor een nieuwe premie.”

Lees ook: Bijbouwen, mag dat zomaar? 

 

Hoeveel bedraagt de premie?

hoeveel bedraagt de premie

“De renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen. Voor de twee aanvragen samen geldt er een maximumbedrag van 10.000 euro. In welke percentagegroep je terechtkomt, hangt af van je inkomen. Verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor hebben hoe dan ook recht op 30% terugbetaling. De maximumpremie per categorie bedraagt daarbij 3.333 euro. Er is bovendien een minimumpremie van 1.250 euro. Die geldt echter niet voor verhuurders. Wie aanspraak maakt op 20%, ontvangt per categorie maximaal 2.500 euro, zonder minimumbedrag van 1.250 euro.”

Lees ook: Hoge facturen? Zo maak je jouw woning energiezuiniger

 

Hoe verloopt de aanvraag?

hoe verloopt de aanvraag

“Je kan pas een renovatiepremie aanvragen nadat de werken afgerond zijn en je de woning bewoont of verhuurt. Je hoeft daarbij enkel een aanvraagformulier in te vullen en de kopieën van facturen, offertes, keuring etc. van de werken toe te voegen. De facturen mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan twee jaar. Per categorie moet je voor minstens 2.500 euro excl. btw aan facturen kunnen voorleggen. Enkel voor de categorie technische installaties zijn er maxima vastgelegd, namelijk maximaal 3.750 euro voor elektrische en sanitaire installaties en 7.500 euro voor centrale verwarming. Binnen de twaalf maanden na een correcte aanvraag wordt meegedeeld of ze is aanvaard of geweigerd en hoeveel de premie bedraagt.” 

Lees ook: De Vlaamse woonbonus

Wens je concrete info over jouw specifieke renovatiewerken- en premies? Dan kan je terecht bij het woonloket van jouw gemeente of op Vlaanderen.be. 

Lees ook: