Algemene voorwaarden

Om zo transparant mogelijk mee te geven wat de voorwaarden zijn van het gebruik van het soldandset.be platform hebben we hieronder een overzicht gemaakt van de verschillende voorwaarden voor zowel de verkoper als de koper. De volledige algemene voorwaarden kunnen hier nagelezen worden.

Hier volgt een overzicht van de contractuele rechten en plichten waarmee een verkoper die zijn woning via het platform van soldandset.be verkoopt zich akkoord verklaart:

soldandset.be is een vastgoedplatform van Dewaele Vastgoedgroep en is officieel erkend als BIV-makelaar in België onder het nummer 207 218.

1. Samenwerking
2. Diensten
3. Registratie
4. Spelregels biedingen
5. Veilingfee/Servicekosten
6. Verkoopsdocumenten

1. Samenwerking

De verkoper die zijn pand te koop aanbiedt via soldandset.be gaat akkoord dat dit pand gedurende een door de verkoper gekozen periode exclusief via soldandset.be te koop wordt aangeboden, waarbij soldandset.be in geval van verkoop tevens exclusief instaat voor de afhandeling tot en met het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst. De verkoper die tijdens deze termijn alsnog zelf of via tussenkomst van een andere derde zijn pand zou verkopen, is aan soldandset.be een schadevergoeding verschuldigd.