De elektrische keuring: alles wat je moet weten!

De elektrische keuring: alles wat je moet weten!

Wil je jouw woning zelf verkopen? Dan moet je ook als particulier jouw verkoopsdossier helemaal in orde hebben voor een juridisch waterdichte verkoop. Dit verkoopsdossier bestaat uit een aantal officiële attesten en documenten, waaronder ook de elektrische keuring van jouw woning. Geen idee hoe je hieraan begint? Ontdek hieronder dan wat een elektrische keuring juist is en hoe je een elektrische keuring aanvraagt om jouw woning verkoopsklaar te maken!

Wat is een elektrische keuring?

De elektrische keuring is een overzicht van de huidige staat en conformiteit van de elektrische installatie van jouw woning. Hierbij zijn er twee uitkomsten mogelijk:

  • De installatie wordt conform verklaard;
  • De installatie wordt niet conform verklaard.

Deze verklaring gebeurt op basis van de beoordeling van de installatie op een aantal veiligheidsvoorschriften, die door het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) werden bepaald.

Waarom is een elektrische keuring belangrijk?

Bij een verouderde installatie bestaat de kans dat deze minder goed onderhouden is en kan de installatie gebreken vertonen, wat zware gevolgen kan hebben. Een elektrische installatie in slechte staat is immers één van de belangrijkste oorzaken van woningbrand. Een elektrische keuring zorgt dan ook voor meer garanties rond de woonkwaliteit voor de nieuwe eigenaars van je woning.

Daarnaast is het ook om financiële redenen belangrijk dat de kopers van je woning een duidelijk zicht hebben op de actuele staat van de elektrische installatie. Is de installatie niet conform, dan kunnen ze alvast inschatten wat de kostprijs zal zijn om de installatie conform te maken en komen ze niet voor verrassingen te staan. 

Is een attest van elektrische keuring verplicht bij verkoop?

Ja! Bij de verkoop van je huis of appartement ben je verplicht om een attest van elektrische keuring af te leveren, ongeacht of hieruit blijkt of de elektrische installatie conform of niet-conform is (zie hierna). Dit attest moet uiterlijk bij het verlijden van de authentieke akte afgegeven worden aan de kopers, gebeurt dit niet, dan kan de verkoop niet doorgaan.

Evenwel wordt steeds aangeraden dit attest al van meet af aan ter beschikking te stellen: zo kunnen kandidaat-kopers hiermee rekening houden bij het doen van hun bod en ontstaan hierover nadien geen misverstanden en discussies.

Wanneer moet je een elektrische keuring aanvragen?

  • Als de elektrisch installatie dateert van vóór 1 oktober 1981 en je nog geen elektrische keuring hebt
  • Als de elektrische installatie dateert van na 1 oktober 1981 en het verslag van de keuring ouder is dan 25 jaar;
  • Als je het verslag van de keuring kwijt bent;
  • Als er sinds het recentste verslag aanpassingen zijn gedaan aan de elektrische installatie;

Hoe kan ik een elektrische keuring aanvragen?

Neem hiervoor contact op met een erkende keuringsfirma. Zij komen langs en doen een controleonderzoek van de elektriciteitskast en elektriciteitsdraden. Daarnaast doen ze ook een check van alle stopcontacten, lichtpunten, lichtschakelaars... in de woning. Hierbij gaat er bijzondere aandacht naar vochtige ruimtes zoals de badkamer. De elektrische keuring neemt doorgaans een klein uurtje in beslag.

Wat is de kostprijs van een elektrische keuring?

De kostprijs van een elektrische keuring varieert lichtjes van keuringsfirma tot keuringsfirma. Daarnaast is de kostprijs afhankelijk van de installatie in de woning. Voor een gemiddelde woning met één elektriciteitsmeter, mag je doorgaans rekening houden met een kostprijs tussen 120 € en 160 € inclusief btw.

Mijn elektrische installatie is niet conform verklaard. Wat nu?

Geen paniek! Dit is geen reden om de verkoop niet te laten doorgaan. Als je elektrische installatie niet conform is verklaard, dan is de nieuwe eigenaar gewoon verplicht om binnen een bepaalde termijn de tekortkomingen te verhelpen en de elektrische installatie te laten herkeuren:

  • Werd de installatie in gebruik genomen voor 1 oktober 1981? Dan heeft de nieuwe eigenaar 18 maanden tijd hiervoor.
  • Werd de installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981? Dan heeft de nieuwe eigenaar 12 maanden tijd hiervoor.

Kan ik een boete krijgen wanneer ik geen elektrische keuring kan voorleggen?

Er kunnen wel degelijk boetes worden opgelegd aan de verkoper (indien er geen keuring wordt voorgelegd) en aan de koper (wanneer de conformiteitswerken niet werden uitgevoerd).

Wil je jouw woning zelf verkopen via soldandset.be maar heb je hulp nodig bij het aanvragen van een elektrische keuring? Neem dan gerust contact met ons op, ons team helpt je graag verder!

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Lees ook: