De kadastrale legger en kadasterplan van je woning: alles wat je moet weten!

De kadastrale legger en kadasterplan van je woning: alles wat je moet weten!

Ben je van plan om jouw woning zelf te verkopen? Weet dan dat je ook als particulier jouw verkoopsdossier helemaal in orde moet hebben voor een juridisch waterdichte verkoop. Dit verkoopsdossier bestaat uit een aantal officiële attesten en documenten, waaronder een kadastraal uittreksel van de kadastrale legger en kadasterplan. Ontdek hieronder wat de kadastrale legger en kadasterplan juist inhouden en hoe je dit kan aanvragen om jouw woning verkoopsklaar te maken!

Wat is de kadastrale legger en het kadasterplan?

Wat is een kadastrale legger?

De kadastrale legger is een omschrijving van alle percelen per kadastrale gemeente of kadastrale afdeling van een gemeente. Per eigendomsrecht bestaat er een genummerde fiche, het artikel genaamd, waarop volgende gegevens staan:

 • De naam en het adres van de eigenaar of groep van eigenaars die het eigendomsrecht hebben op het perceel;
 • De perceelnummers van alle percelen die bij deze eigenaar of groep van eigenaars horen in de desbetreffende gemeente of de kadastrale onderverdeling ervan;
 • Ligging van het perceel;
 • Oppervlakte van het perceel;
 • De aard van het perceel;
 • Het kadastraal inkomen.

Wat is een kadasterplan?

Het kadasterplan is een geografische voorstelling van het onroerend goed in zijn omgeving op grote schaal. Het kadasterplan wordt gebruikt om de eigendom te kunnen situeren in zijn omgeving ten opzichte van de aangrenzende percelen.

Heb ik een kadastrale legger en kadasterplan nodig om mijn woning zelf te verkopen?

Ja! De kadastrale legger en het kadasterplan maken deel uit dan de documenten op de lijst van officiële verplichte documenten en attesten bij verkoop van een woning. Zo ken je de juiste kadastrale beschrijving van je eigendom. Enkel met deze informatie kan je een bodemattest en een stedenbouwkundig uittreksel – twee andere documenten die verplicht zijn bij de verkoop van je woning – aanvragen.

Hoe kan ik een kadastraal uittreksel aanvragen?

Als je jouw woning zelf verkoopt, dan kan je online een kadastraal uittreksel aanvragen van je woning. Dit is niet alleen de snelste, maar ook de goedkoopste manier:

 • Surf naar www.myminfin.be
 • Log in met jouw persoonlijke gegevens;
 • Klik op ‘Mijn woning en onroerende goederen’;
 • Klik op ‘Een kadastraal uittreksel aanvragen’, vul je gegevens verder aan en vraag het document aan;
 • Je krijgt het kadastraal uittreksel na zo’n 48 uur in je mailbox.

Je kan ook een kadastraal uittreksel aanvragen via de Gewestelijke Directie van het Kadaster van jouw gemeente. Hiervoor moet je het formulier aanvraag uittreksels uit de kadastrale documentatie ingevuld terugsturen naar of afgeven aan het loket van het Kadaster van jouw gemeente.

Hoeveel kost een kadastraal uittreksel met kadastrale legger en kadasterplan?

Als je een kadastraal uittreksel aanvraagt via www.myminfin.be dan is dat volledig gratis. Wens je een uittreksel op papier via FOD Financiën, dan brengt dat wel een kost met zich mee. Je vindt een actueel overzicht van de kostprijs van alle kadastrale documenten op de website van de FOD Financiën.

Help, ik ben mijn kadastrale legger en/of kadasterplan kwijt. Wat nu?

Je kan altijd een nieuw uittreksel van de kadastrale legger of kadasterplan aanvragen. Volg hiervoor de stappen zoals hierboven aangegeven.

Wil je jouw woning zelf verkopen via soldandset.be en heb je hulp nodig bij de aanvraag van een uittreksel van de kadastrale legger en kadasterplan? Neem dan gerust contact op met het team van soldandset.be, wij doen dit graag voor jou!

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Lees ook: