Wat zijn stedenbouwkundige inlichtingen?

Wat zijn stedenbouwkundige inlichtingen?

Bij de verkoop van jouw huis, grond of appartement ben je als verkoper verplicht om alle stedenbouwkundige informatie mee te delen aan kandidaat-kopers. Deze informatie vind je terug op het stedenbouwkundig uittreksel dat je kan aanvragen bij jouw gemeente!

Hoe ziet de stedenbouwkundige informatie er uit?

Het uitzicht van de stedenbouwkundige informatie verschilt sterk van stad tot stad en van gemeente tot gemeente. Ook de benaming van het document is niet uniform. Soms hoor je de benaming stedenbouwkundige inlichtingen, een andere keer bouwkundige inlichtingen, dan weer een stedenbouwkundig uittreksel of simpelweg vastgoedinformatie. Ze worden in sommige gevallen zelfs notariële inlichtingen of notaris attest genoemd.

Wat is het stedenbouwkundig uittreksel?

Het stedenbouwkundig uittreksel bevat heel wat informatie over jouw woning, grond of appartement. De hoeveelheid aan informatie, verschilt van gemeente tot gemeente, al moeten bepaalde zaken steeds aan bod komen in dit uittreksel.

Zo omvat dit uittreksel onder meer informatie over de vergunde toestand van je eigendom. Deze informatie komt uit het vergunningenregister van je gemeente. Je vindt er steeds de goedgekeurde vergunningen op terug. Heb je destijds bijvoorbeeld bouwgrond gekocht en een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en bekomen om hierop een woning te plaatsen? Dan is er op het uittreksel intussen een vergunning terug te vinden voor het bouwen van deze woning. Maar ook het omgekeerde wordt vermeld: werd jouw stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan zal dit hierop ook terug te vinden zijn.

Bovendien kan je in het uittreksel ook steeds aflezen of de eigendom gelegen is in een verkaveling en wat de eventuele verkavelingsvoorschriften zijn. Ook vastgestelde bouwmisdrijven m.b.t het onroerend goed zullen opgelijst worden.

Daarnaast doet de gemeente ook opzoekingen in het plannenregister. Dit zorgt ervoor dat je weet  in welk soort gebied je eigendom gelegen is, zoals bijv. woongebied, natuurgebied, industriegebied enz.  

Tenslotte wordt er in het stedenbouwkundig uittreksel ook meegedeeld of er al dan niet een voorkooprecht rust op jouw eigendom, of je woning beschermd erfgoed is, of je woning eventueel onbewoonbaar is enzovoort.

Het uittreksel omvat dus heel wat informatie, die in de meeste gevallen voor geen enkel probleem zorgt. Desalniettemin is het wel van groot belang dat de kandidaat-kopers deze informatie voorafgaand aan de aankoop van het onroerend goed meekrijgen.

Kan ik mijn woning te koop stellen/verkopen zonder stedenbouwkundig uittreksel?

De regelgeving is hieromtrent zeer duidelijk en streng: een woning, grond of appartement mag niet te koop geplaatst worden (ook niet als je dit zelf verkoopt!) vooraleer dit stedenbouwkundig uittreksel aangevraagd werd. Doe je dit toch, dan riskeer je een zware geldboete.

Dit document met stedenbouwkundige inlichtingen haal je op de dienst stedenbouw van de gemeente waar je eigendom is gelegen. In een aantal gemeentes kun je het uittreksel via een online in te vullen formulier aanvragen. De kostprijs van het uittreksel is afhankelijk van gemeente tot gemeente en ligt tussen de 25,00 en 250,00 euro. Het uittreksel blijft maar één jaar geldig, zo krijgen de kandidaat-kopers steeds de meest recente informatie mee.

Van zodra je de stedenbouwkundige informatie hebt ontvangen, moet je deze informatie ook verplicht opnemen in de publiciteit van jouw pand. Vind je een koper voor jouw woning en besluiten jullie een compromis te ondertekenen? Dan zal deze informatie hierin ook moeten worden voorzien. Doe je dit niet, dan kan deze compromis nietig verklaard worden.

Hoe kan je stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen?

Het document met stedenbouwkundige inlichtingen haal je op de dienst stedenbouw van de gemeente waar je eigendom is gelegen. In een aantal gemeentes kun je het uittreksel via een online in te vullen formulier aanvragen. De kostprijs van het uittreksel is afhankelijk van gemeente tot gemeente en ligt tussen de 25,00 en 250,00 euro. Het uittreksel blijft maar één jaar geldig, zo krijgen de kandidaat-kopers steeds de meest recente informatie mee.

Van zodra je de stedenbouwkundige informatie hebt ontvangen, moet je deze informatie ook verplicht opnemen in de publiciteit van jouw pand. Vind je een koper voor jouw woning en besluiten jullie een compromis te ondertekenen? Dan zal deze informatie hierin ook moeten worden voorzien. Doe je dit niet, dan kan deze compromis nietig verklaard worden.

Naast de stedenbouwkundige inlichtingen zijn er nog verschillende andere verplichte documenten nodig als je zelf je woning wil verkopen.

Benieuwd hoe je via soldandset.be zelf je huis verkoopt zonder makelaarskosten? Neem contact met ons op!

Lees ook: