Ik verkoop mijn woning zelf: moet ik mijn stookolietank laten keuren?

Ik verkoop mijn woning zelf: moet ik mijn stookolietank laten keuren?

Verkoop je jouw woning zelf? Ook dan ben je verplicht om een aantal officiële attesten en documenten te verzamelen voor een waterdichte verkoop. Weet je hoe de vork aan de steel zit voor de keuring van de stookolietank? Wij leggen je het stap voor stap uit zodat je helemaal voorbereid kan beginnen aan de verkoop van jouw woning!

Wat is een stookolietank?

Wordt jouw woning verwarmd met stookolie? Dan wordt de stookolie (ook mazout genoemd) opgeslagen in een ondergrondse of bovengrondse tank bij de woning.

Waarom moet ik mijn stookolietank laten keuren?

Enerzijds is de keuring van de stookolietank een wettelijke verplichting, anderzijds is het ook gewoon in je eigen belang: dankzij een keuring van de stookolietank kan je lekken in de tank voorkomen of snel opsporen en vermijd je dat je (dure) mazout verliest en een bodemsanering moet laten uitvoeren. Ook de verzekeringsmaatschappijen hechten veel belang aan de controle van de stookolietank: enkel wanneer je tank volgens de wettelijke regels werd gekeurd, zal de verzekering bij lekkage tussenkomen.

Wanneer moet mijn stookolietank gekeurd worden?

In Vlaanderen moet elke nieuwe stookolietank vóór de eerste ingebruikname gekeurd worden. Opgelet: in het Waalse en Brusselse Gewest gelden andere regels.

Periodieke keuringen zijn enkel in bepaalde gevallen verplicht en is afhankelijk van volgende factoren:

-          Gaat het om een bovengrondse of een ondergrondse stookolietank?

-          Hoe groot is je stookolietank?

-          Ligt jouw woning in waterwingebied of een beschermingszone?

Mijn ondergrondse stookolietank bevat maximum 5 000 kg (of 6 000 l) stookolie

Verplichte keuring om de vijf jaar.

Mijn bovengrondse stookolietank bevat maximum 5 000 kg (of 6 000 l) stookolie

Geen verplichte periodieke keuring als de stookolietank geplaatst werd na 1 maart 2009.

Werd je stookolietank in gebruik genomen voor 1 maart 2009? Bekijk dan op je laatste onderhoudstattest wanneer de datum voor volgende controle bepaald werd. Staat die datum bepaald op 1 maart 2009 of later? Dan vervalt de verplichting voor periodieke keuring. Staat die datum bepaald voor 1 maart 2009? Dan moet je nog één keer een controle laten uitvoeren.

Dateert jouw stookolietank van voor 1 augustus 1995? Dan moest deze voor 1 augustus 2003 een controle ondergaan en zijn er nadien geen verplichte periodieke keuringen meer.

Mijn ondergrondse stookolietank bevat meer dan 5 000 kg (of 6 000 l) stookolie

Verplichte beperkte keuring om de twee jaar en een verplichte grondige keuring om de 15 jaar. Ligt je woning daarenboven in waterwingebied of een beschermingszone? Dan moet je jaarlijks een beperkte keuring laten uitvoeren en een grondige keuring om de 10 jaar. Is jouw stookolietank van gewapende, thermohardende kunststof gemaakt? Dan is de grondige keuring niet nodig.

Mijn bovengrondse stookolietank bevat meer dan 5 000 kg (of 6 000 l) stookolie

Verplichte beperkte keuring om de drie jaar. Heeft de tank een inhoudvermogen van meer dan 20 000 liter? Dan dient er daarbovenop een grondige keuring te gebeuren om de 20 jaar.

Moet ik mijn stookolietank laten keuren in functie van de verkoop van mijn woning?

Neen, het volstaat om het meest recente keuringsattest toe te voegen aan je dossier.

Wie moet mijn stookolietank keuren?

Een lijst van erkende technici en milieudeskundigen vind je op de website van de Vlaamse Overheid. Zij zijn officieel erkend als keurders voor stookolietanks.

Hoe ziet een keuring stookolietank eruit?

De keurder of milieudeskundige zal na de controle een certificaat overhandigen met zijn naam en erkenningsnummer, de datum van de controle en in bepaalde gevallen (zie boven) de datum van de eerstvolgende controle. Daarnaast zal hij ook een groene, rode of oranje dop of merkplaat aan de stookolietank bevestigen:

  • Groen = de tank mag verder worden gebruikt
  • Oranje = de tank voldoet niet langer aan de wettelijke bepalingen, maar mag nog (bij)gevuld worden tijdens een overgangsperiode van maximum 6 maanden. Vóór het verstrijken van deze overgangsperiode moet de tank opnieuw in goede staat gesteld worden en gekeurd zijn.
  • Rood = de tank voldoet niet langer aan de wettelijke bepalingen en mag niet meer (bij)gevuld worden. Om de tank opnieuw te kunnen gebruiken, moet je de tank opnieuw in goede staat stellen en laten keuren. Daarnaast moet je hiervan binnen 14 dagen na de keuring melding maken bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Hoeveel kost een keuring stookolietank?

De prijs hangt af van de technicus of milieudeskundige en van het type stookolietank. Gemiddeld mag je rekening houden met een prijs tussen 100 € en 150 € inclusief btw. Doorgaans is de keuring van een bovengrondse stookolietank iets goedkoper dan de keuring van een ondergrondse stookolietank.

TIP: Controleer al je verplichtingen via de verwarmingswijzer

De verwarmingswijzer is een tool van de Vlaamse overheid waarmee je al je verplichtingen in verband met jouw centrale verwarming en stookolietank kan nakijken.

Wil je weten welke attesten je nog moet kunnen voorleggen? Bekijk dan de lijst van de verplichte documenten bij verkoop van een woning. Succes!

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Lees ook: