Je huis verkopen met bouwovertreding, mag dat?

Je huis verkopen met bouwovertreding, mag dat?

Je wilt je appartement of huis verkopen, maar je zit met een probleem. Er werd immers een bouwovertreding vastgesteld… Ontdek hieronder hoe je dit het beste kunt aanpakken. 

Wat is een bouwovertreding? 

Bij elke verbouwing of uitbreiding van je huis of appartement, moet je als eigenaar nagaan of je voor de werken die je wenst uit te voeren een vergunning nodig hebt of niet. Werden de werken niet uitgevoerd volgens de voorschriften die vermeld staan op de oorspronkelijke bouwvergunning en heb je bijvoorbeeld je woning breder gemaakt dan vergund werd of heb je helemaal geen vergunning verkregen en toch je plannen uitgevoerd, dan is er sprake van een bouwovertreding. 

Een bouwovertreding, wat zijn de gevolgen?

Wanneer je een bouwovertreding begaat, dan zijn de gevolgen niet mals, want een bouwovertreding is wel degelijk strafbaar. Zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk loop je het risico om gestraft te worden. Enerzijds kan je dus een geldboete krijgen en/of zelfs tot een gevangenisstraf veroordeeld worden. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat er een herstelmaatregel wordt opgelegd. Je kan verplicht worden om: 

  • de plaats in de oorspronkelijke toestand moeten herstellen en/of het gebruik ervan stopzetten;
  • aanpassingswerken uit te voeren;
  • het bedrag te betalen dat gelijk is aan de meerwaarde dat je huis heeft verkregen. 

Moet ik de bouwovertreding melden aan de kopers? 

Als er een bouwovertreding op jouw woning rust, dan zal deze wellicht vermeld zijn op de stedenbouwkundige inlichtingen. Bij de verkoop van een huis moeten deze inlichtingen verplicht worden meegedeeld aan de kopers. 

Als je dit bewust zou verzwijgen, dan is er sprake van een verborgen gebrek. Hiervoor zal je als verkoper dus nog kunnen worden aangesproken en zal je moeten bewijzen dat je niet wist dat er sprake is van een bouwovertreding. 

Lees ook: Bouwmisdrijf, wat je moet weten als koper. 

Een bouwovertreding regulariseren, kan dat?

Ja, je kan een bouwovertreding steeds trachten op te lossen door een regularisatie aan te vragen. Dat gebeurt niet via een specifieke procedure, maar op dezelfde manier als het aanvragen van een vergunning. 

Belangrijk hierbij is dat je weet dat de verjaring van een bouwovertreding geen oplossing biedt. Dit betekent alleen dat er dan geen strafvordering of herstelvordering meer kan worden opgelegd. De verjaring neemt dus het illegale karakter van de bouwovertreding niet weg. 

Wens je jouw woning uit te breiden of te verbouwen, dan kan het zijn dat je hiervoor dus een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen. Meer hierover kan je alvast terugvinden in onze blogpost “Bijbouwen, mag dat zomaar?”.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

 

Lees ook: