Het bodemattest: een verplicht document bij verkoop!

Het bodemattest: een verplicht document bij verkoop!

Als je jouw huis of appartement particulier te koop stelt, heb je verschillende verplichte documenten nodig. Denk maar aan het EPC, de elektrische keuring of de stedenbouwkundige inlichtingen. Daarnaast moet je ook in het bezit zijn van een bodemattest. Wat een bodemattest precies inhoudt en hoe je dit kan bekomen, ontdek je hieronder. 

Wat is een bodemattest? 

Het bodemattest is een verslag dat de kandidaat-kopers meer informatie geeft over de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel. Het geeft aan of de grond al dan niet verontreinigd is en wordt afgeleverd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). 

Is een bodemattest verplicht bij verkoop? 

Ja! Wanneer je grond, een appartement of een woning verkoopt, moet je als verkoper reeds bij compromis het bodemattest kunnen voorleggen aan de kopers. Zij moeten immers een duidelijk beeld hebben over de al dan niet verontreiniging van de grond. 

Wat als de bodem verontreinigd is?

Heeft OVAM geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit, dan ontvang je een ‘blanco’ bodemattest. OVAM heeft in dat geval dus geen weet van enige verontreiniging. Dit betekent evenwel niet dat er geen effectieve verontreiniging zou kunnen zijn. 

Zijn er wel gegevens beschikbaar waaruit blijkt dat er op jouw grond potentieel bodembedreigende activiteiten (tankstation, droogkuis…) werden uitgevoerd en is jouw grond bijgevolg een ‘risicogrond’, dan moet er een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dit is een verkennend onderzoek waarbij een deskundige grond- en grondwaterstalen neemt. Op basis van zijn verslag beslist OVAM of een bijkomend onderzoek nodig is. Is dat niet het geval dan is er geen verder onderzoek vereist en kan je met een gerust hart verkopen.

Zijn er wel sporen van verontreiniging, dan volgt er een beschrijvend onderzoek. In dit geval checkt de deskundige onder meer of de kans bestaat dat de verontreiniging zich verder verspreidt naar naburige percelen en of er gevaar is voor o.a. mensen, dieren, het grondwater… Opnieuw beslist OVAM aan de hand van het verslag van de deskundige of een bodemsanering noodzakelijk is en wie daarvoor verantwoordelijk is.

In principe kan het goed dan pas verkocht worden wanneer het saneringsproject goedgekeurd is en wanneer de verantwoordelijke de daarbij gepaarde kosten op zich neemt. Koper en verkoper kunnen hiervan afwijken wanneer ze afspreken dat één van beide verklaart dat hij de saneringskost draagt.

Waar kan je een bodemattest aanvragen? 

Via OVAM kan een bodemattest zowel digitaal als schriftelijk aangevraagd worden. Om het bodemattest aan te vragen, heb je wel de kadastrale gegevens van jouw woning, grond of appartement nodig. 

De kostprijs van het attest bedraagt 55,00 euro. 

Wil je weten welke documenten je nog allemaal moet verzamelen voor een waterdicht verkoopsdossier? Bekijk dan de lijst van de verplichte documenten bij verkoop van een woning. Succes!

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Benieuwd hoe je via soldandset.be zelf je huis verkoopt zonder makelaarskosten? Neem contact met ons op!

Lees ook: