Bouwmisdrijven: wat je moet weten als koper

Bouwmisdrijven: wat je moet weten als koper

Bij de zoektocht naar een woning zijn er heel wat aspecten waarmee je rekening moet houden: is de elektriciteit wel conform, is er geen bodemverontreiniging, is er een gunstig EPC… Daarnaast is het ook van belang dat je weet of er al dan niet bouwovertredingen rusten op de woning waar jij je oog op hebt laten vallen. 

 

Wat is een bouwmisdrijf? 

Werd de woning die je binnenkort gaat bezoeken verbouwd of uitgebreid, dan kan het zijn dat men voor bepaalde handelingen een stedenbouwkundige vergunning nodig had. Daarnaast moet men ook voldoen aan alle reglementering van de ruimtelijke ordening en eventuele bijzondere plannen van aanleg. Werd de vergunning niet bekomen of werden de verbouwingen niet uitgevoerd volgens de voorschriften van de vergunning of volgens de huidige reglementering, dan is er sprake van een bouwmisdrijf. 

 

Hoe vermijd je dat je een woning aankoopt waarop een bouwmisdrijf rust? 

Als je interesse hebt in een bepaalde woning kan je tijdens het bezoek navragen bij de verkoper of er bepaalde verbouwingen werden gedaan waarvoor een vergunning nodig was. Informeer ook even of ze al in het bezit zijn van een stedenbouwkundig uittreksel, hierop worden immers alle vergunningsaanvragen en eventuele bouwmisdrijven weergegeven. Daarnaast kun je de oorspronkelijke plannen vragen aan de eigenaars, zodat je de werkelijkheid even kunt aftoetsen aan de plannen. Alert zijn is dus de boodschap!

Merk je in deze fase reeds op dat er een bouwmisdrijf is, dan kan je in het compromis een opschortende voorwaarde opnemen waarin bepaald wordt dat de koop enkel doorgaat in het geval dat er een regularisatievergunning wordt bekomen. 

 

Een woning gekocht met een bouwmisdrijf, wat nu? 

Een bouwmisdrijf is verbonden aan het goed zelf en gaat dus over van de ene eigenaar op de andere. Stel je pas na de aankoop vast dat er een bouwmisdrijf rust op jouw woning? Dan kan het zijn dat je als huidige eigenaar dus opdraait voor het misdrijf dat in eerste instantie door de verkoper werd begaan. 

Je hoeft hierover niet meteen te panikeren, elk bouwmisdrijf vergt tenslotte een individuele aanpak. Je kan steeds een regularisatieaanvraag indienen. Of je deze vergunning uiteindelijk zal bekomen, is o.a. afhankelijk van de stedenbouwkundige voorschriften. Tip: Laat je hiervoor bijstaan door een architect.

Kan er geen regularisatievergunning verkregen worden voor de bestaande situatie, dan wordt bekeken wat er nodig is om een vergunning te verkrijgen met behoud van een zo groot mogelijk deel van het bestaande gebouw. 

Heeft de verkoper het bouwmisdrijf bewust verzwegen en handelde hij dus te kwader trouw? Dan is er sprake van een verborgen gebrek. In dat geval zal je de verkoper hiervoor dus nog kunnen aanspreken. Opgepast: hier zal je als koper moeten bewijzen dat de verkoper wist dat er een bouwovertreding was en dat hij dus te kwader trouw gehandeld heeft.

Lees ook: Je huis verkopen met bouwovertreding, mag dat?

Wens je zelf je nieuwe woning uit te breiden of te verbouwen, dan kan het zijn dat je hiervoor een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen. Meer hierover kan je alvast terugvinden in onze blogpost "Bijbouwen: mag dat zomaar?".

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Lees ook: