Van bod naar notariële akte in 4 stappen

Van bod naar notariële akte in 4 stappen

Stap 1: De biedingsronde is afgelopen, wat nu?

De biedingsronde is afgelopen, een spannend moment voor zowel de verkoper als de kandidaat-kopers!

Kort nadat de biedingsronde is afgelopen, neemt een medewerker van soldandset.be contact op met de (hoogste) bieders. Op dat moment krijgen deze kandidaat-kopers de kans om hun bod bindend te maken. Een bod is tenslotte pas bindend wanneer de kandidaat-koper een aankoopbelofte heeft ondertekend.

Wat betekent zo’n aankoopbelofte nu concreet? Wel in een aankoopbelofte belooft de koper de eigendom aan te kopen tegen een bepaalde prijs. Het is belangrijk voor de koper dat hij of zij weet dat je zo’n aankoopbelofte niet zomaar kunt intrekken. In deze fase wordt de aankoop bindend en kan de verkoper een schadevergoeding vragen aan de koper indien hij of zij dit bod toch wilt intrekken! Dergelijke aankoopbelofte vermeldt o.a. de gegevens van de koper(s) en of er al dan niet gekocht wordt onder een opschortende voorwaarde, vb.: voor het verkrijgen van een lening. De aankoopbelofte is bij soldandset.be standaard 10 dagen geldig. Dit betekent dat de verkoper 10 dagen de tijd heeft om het bod te aanvaarden en dit te officialiseren door het ondertekenen van een aanvaarding van de aankoopbelofte. De praktijk leert ons dat de verkoper hier vaak niet lang over hoeft na te denken. Daarom wordt dit vaak op dezelfde dag nog gefinaliseerd.

Stap 2: Je bod is aanvaard - hoera!

Van zodra een aanvaarding van het bod werd ondertekend door de verkoper, start de juridische dienst van soldandset.be met de opmaak van de compromis.

bod is aanvaard

Stap 3: We zijn er bijna…

Om de compromis op te stellen, moeten heel wat gegevens over de eigendom verzameld worden bij de verkoper. Daarbij zijn de verkoopdocumenten een grote bron aan informatie.

Daarnaast worden tussen de verkoper en de koper onderling afspraken gemaakt omtrent de datum wanneer de koper de woning kan betrekken, of er meubels overgenomen worden, of er opschortende voorwaarden worden opgenomen enz.

Het belang van de inhoud van de compromis is niet te onderschatten, deze houdt de effectieve overeenkomst tussen verkoper en koper in en vormt vervolgens de basis voor de notariële akte.

Van zodra de compromis is opgesteld, wordt deze verstuurd naar alle partijen en hun notarissen. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om opmerkingen te geven, waarmee uiteraard rekening wordt gehouden bij het finaliseren van de compromis.

Daarna kunnen de koper en de verkoper kiezen of ze de compromis al dan niet digitaal ondertekenen, hiervoor dient men wel in het bezit te zijn van zowel een identiteitskaartlezer als de pincode van de identiteitskaart. Zo wordt in enkele klikken de compromis ondertekend: snel en gemakkelijk! De pincode van je identiteitskaart vergeten of liever toch een ondertekening in levende lijve? Geen probleem! Soldandset.be zorgt in dat geval voor de ondertekening van de compromis onder begeleiding van een BIV-erkende vastgoedmakelaar.

Door het ondertekenen van de compromis komt de koop definitief tot stand!

Stap 4: Handtekening… en klinken!!

Van zodra de compromis is ondertekend, start een termijn van maximum  4 maanden om de notariële akte te verlijden. Gedurende deze periode controleert de notaris nogmaals of alle nodige informatie voorhanden is.

Maar wat is het belang nu precies van de notariële akte? Doordat de notaris deze akte overschrijft op het hypotheekkantoor, kan vanaf dat moment de buitenwereld weten dat de koper de nieuwe eigenaar is van het onroerend goed en kunnen hieromtrent geen discussies meer ontstaan.

Jouw droomwoning nog niet gevonden? Bekijk dan snel ons aanbod te koop!

Lees ook: