Hoe financier je de woning van jouw dromen?

Hoe financier je de woning van jouw dromen?

Een woning, grond of appartement is een van de belangrijkste aankopen die je in je leven doet. Dergelijke aankoop kan in de meeste gevallen niet volledig met eigen middelen gefinancierd worden, waardoor je een lening dient aan te gaan. Hieronder wordt het verschil tussen de hypothecaire lening en het hypothecaire mandaat toegelicht.

Het woonkrediet

De meest gebruikelijke vorm van kredietlening is het woonkrediet. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een hypothecaire lening en anderzijds een hypothecaire kredietopening.

De hypothecaire lening

In het geval van een hypothecaire lening ontvang je een som geld waarover je onmiddellijk kan beschikken. Dit kapitaal, vermeerderd met de interest, moet je in schijven of in één keer terugbetalen. De interestvoet is ofwel vast ofwel variabel. Wanneer je leent met een vaste interestvoet, blijft deze ongewijzigd de volledige duurtijd van de lening. Een variabele interestvoet daarentegen, kan op bepaalde tijdstippen worden herzien.

Om zich tegen wanbetaling te beschermen, zal de bank waarbij je een hypothecaire lening aangaat, een hypotheek vestigen. Ofwel op het onroerende goed dat je van plan bent aan te kopen, ofwel op een ander onroerend goed dat je reeds bezit.

Welke kosten brengt een hypothecaire inschrijving nu precies met zich mee? Om dergelijke hypotheek te vestigen, wordt een notariële leningsakte verleden. Hieraan zijn een aantal kosten verbonden, zoals het ereloon van de notaris, de registratiebelasting, de hypotheek- of inschrijvingsrechten en de aktekosten.  

hypothecaire lening

De hypothecaire kredietopening

Een te renoveren woning gekocht waarbij je in verschillende fases wil verbouwen? In dat geval kan een hypothecaire kredietopening een interessante formule zijn. Daarbij beslis je volledig zelf wanneer, hoeveel en hoe vaak je geld opneemt, zolang je het afgesproken bedrag niet overschrijdt. Dit is meteen het grote verschil met een hypothecaire lening, waarbij je onmiddellijk over het volledige kapitaal beschikt.

Het hypothecaire mandaat

Zowel bij een hypothecaire lening als bij een hypothecaire kredietopening wordt er dus een hypotheek gevestigd. Er bestaat ook een mogelijkheid waarbij de bank niet bij de start een hypotheek vestigt, maar wel op elk ander moment gedurende het mandaat ten belope van een bepaald bedrag. Dit wordt een hypothecair mandaat genoemd. Ook hiermee behoedt de bank zich voor wanbetaling. Kom je alle terugbetalingen tijdig na, zal de bank echter niet overgaan tot het vestigen van een hypotheek.

Het grote voordeel van een hypothecair mandaat is dat de afsluitkosten heel wat lager liggen dan bij een hypothecaire lening. De kost voor de registratie in het hypotheekkantoor valt weg en het registratierecht, het ereloon van de notaris en de aktekosten zijn aanzienlijk lager.

Hou er wel rekening mee dat je bij een lening via een hypothecair mandaat niet van de fiscale voordelen van een woonkrediet geniet. Banken gaan vaak niet akkoord met een lening die volledig via dergelijk mandaat wordt geregeld. Eventuele andere schuldeisers kunnen immers een hypotheek nemen op jouw woning. Aangezien hypothecaire schuldeisers als eersten worden vergoed, staan de bankiers die jouw woning financieren niet te springen voor deze regeling.

Wil je toch een hypothecair mandaat afsluiten? Dan kan je eventueel voorstellen aan jouw bankier om voor de helft van het te lenen bedrag een hypothecaire lening af te sluiten en voor de andere helft een hypothecair mandaat. Zo geniet jij toch van een fiscaal voordeel en is je bank er gerust in dat ze als eerste vergoed wordt.

Elke situatie is anders. Het is dus aangeraden om bij verschillende bankinstellingen na te gaan welke formule het best past bij jouw persoonlijke omstandigheden.

Veel succes!

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Benieuwd hoe je via soldandset.be zelf je huis verkoopt zonder makelaarskosten? Neem contact met ons op!

Lees ook: